میکرودیتا چیست

میکرودیتا، یکی از روش‌های پیاده‌سازی اسکیما است که بر روی کدهای HTML5 صورت می‌گیرد. با این روش می‌توان قسمت‌های مختلف صفحه (مانند نویسنده محتوا، نظرات و…) را برای گوگل و سایر موتورهای جستجو نشانه‌دار کرد.

دقیقا میکرودیتا چیست؟ (Microdata)

  • میکرودیتا یا ریزداده؛ اطلاعاتی هستند که نشانه‌گذاری شده‌اند.
  • میکرودیتا یکی از انواع استراکچرد دیتا است.
  • میکرودیتا روی کدهای HTML5 پیاده‌سازی می‌شود.
  • سایت اسکیما، منبع کدهای میکرودیتا نیز می‌باشد.

روش پیاده‌سازی میکرودیتا به این صورت است که یک تکه متن را انتخاب می‌کنیم. روی تگ HTML آن متن، نشانه‌گذاری را انجام می‌دهیم.

مثلا وقتی می‌خواهیم نوسینده مقاله را مشخص کنیم، ابتدا بررسی می‌کنیم نویسنده مقاله در کدام تگ HTML قرار گرفته، سپس آن تگ را میکرودیتا می‌کنیم. با این روش، گوگل از بین نام‌های انسان که احتمالا در صفحه وجود دارد، نام نویسنده مقاله را متوجه می‌شود.

مثال از میکرودیتا

در روش Microdata که به میکروفرمت هم معروف است تمام نشانه‌‌گذاری‌های اسکیما روی کدهای HTML انجام می‌شود.

نمونه کد microdata در schema

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید در مدل میکرودیتا، نشانه‌گذاری‌های اسکیما روی کدهای HTML انجام شده است.

اگر به دقت تصویر را نگاه کنید در خط اول با تگ ItemType مشخص کرده‌ایم که می‌خواهیم اسکیمای AudioObject را به گوگل معرفی کنیم و بگوییم در صفحه یک فایل صوتی موجود است.

سپس در خطوط بعد اجزای دیگر اسکیمای AudioObject را به گوگل معرفی کرده‌ایم.  مانند duration, ContentUrl, EncodingFormat و … که هر کدام یک مشخصه از فایل صوتی ما را به گوگل می‌رسانند.

نکته مهمی که در نشانه‌گذاری‌های روی کد HTML انجام می‌شود این است که ما تگ ItemType را روی یک تگ مادر قرار می‌دهیم و اجزا را در تگ‌های فرزند قرار می‌دهیم.

در مثال فوق دیدید که تگ DIV ما تگ مادر بود و تگ‌های درون این تگ اجزای آن اسکیما را معرفی می‌کردند.

تفاوت میکرودیتا و میکروفرمت چیست؟ (Microdata & Microformat)

۲ تفاوت میکرودیتا و میکروفرمت دو تفاوت عمده دارند:

  • میکرودیتا بر روی کدهای HTML5 اعمال می‌شود ولی میکروفرمت فقط می‌تواند روی HTML انجام شود. در HTML5 عناصر جدیدی وجود دارند مانند itrmprop که کدهای اسکیما روی آن اعمال می‌شوند اما میکروفرمت فقط روی Class و id که در HTML است قابل اعمال است.
  • در میکرودیتا می‌توان از کدهای سایت schema.org استفاده کرد ولی در میکروفرمت فقط از کدهایی که در اینجا ارائه شده می‌توان استفاده کرد.